بسم الله  الرحمن  الرحیم

سلام

باز  خسته  نباشید

خب یه چند تا  سایت باهاش می تونید  هم  بازی کنید هم  پایتون ( یا  بقیه زبون ها )‌ رو تمرین  کنید !

بی مقدمه  برید  ادامه  لینکا رو  بردارید :)

اولی : لینک

دومی : لینک

دومی  از  اولی  جامع  تره  ! ( از  همه  لحاظ )

و سخت  تر هم هست !

دومی  رو یشنهاد می کنم‌!

دومی بازی هایی قشنگی داره  و متنوع  اند 

اولی یه بازیه که  مرحله  به  مرحله  میری جلوو !