خوبه کم کم دارم GUI رو با PyQt درکش می کنم :D

صرفا جنبه اطلاعات عمومی داشت این پست :D