بسم الله الرحمن الرحیم

خیلی  وقته دوست  دارم  XFCE نصب کنم  رویه  سیستمم  ! خیلی میز کار  جالبیه  !

تا  سر حد مرگ می تونی شخصی سازیش کنی خیلی دوست  دارم ! خنده

ولی خب یه  سری می گن کنار یونیتی ( میز کار  پیشفرض اوبونتو ) نصب نکن و بروو XUbuntu نصب کن !

ولی خب حجم مفت  ندارم که این همه  برنامه دارم رویه  اوبونتو نمی خوام دوباره وقت و حجم بزارم اینا  رو  بنصبم !

از  طرفی هم  یکی از دوستان چند  وقت  پیش زوبونتو زد سیستمشو  پوکوند اخم

می ترسم  بنصبم  مهر شده